Beesafe

Bezpečné mesto

Beesafe Image

Spolu za bezpečnejšie mesto

Na bezpečnosti v meste naozaj záleží, preto sa obraciame aj na ľudí, ktorí v ňom žijú. Naša bezpečnostná platforma funguje práve vďaka interakcii s tými, ktorí poznajú zákutia mesta najlepšie, jeho obyvatelia. Vieš v ktorej časti tvojho mesta je treba zvýšiť ostražitosť? Alebo poznáš také miesto, ktorému je lepšie sa vyhnúť? Povedz nám o ňom a daj podnet na zlepšenie samospráve.

Beesafe
Beesafe
Mapa Beesafe

Prínos pre mesto

BeeSafe - Bezpečné mesto je jednoduchý nástroj pre aktívnu komunikáciu obyvateľov smerom k vedeniu mesta a k polícii. Predstavuje inovatívne riešenie, ktoré dokáže vo veľkej miere zefektívniť prácu mestskej polície a tiež napomáha vedeniu mesta podniknúť tie správne kroky. Výsledkom je mapa bezpečného mesta. Na základe získaných anonymných dát od obyvateľov a návštevníkov mesta, prináša živý obraz o bezpečnosti a dáva samospráve do rúk konkrétne možnosti zvýšenia bezpečnosti a kvality života v meste.

Mapa bezpečného mesta

Výsledkom BeeSafe - Bezpečné mesto je aj vďaka aktívnej účasti obyvateľov Mapa bezpečného mesta. Z tejto mapy je možné určiť kde a kedy ľudia najviac vnímajú nebezpečenstvo a tiež o aký druh nebezpečenstva sa jedná. Na základe zhotovenej analýzy môže správa mesta a polícia podniknúť konkrétne kroky pre obmedzenie až úplné odstránenie takýchto oblastí. Riešenie problému môže byť v mnohých prípadoch veľmi jednoduché, či už pôjde o pridanie pouličnej lampy, správne nasmerovanie bezpečnostnej kamery alebo vyslanie policajnej hliadky v inkriminovanej dobe na konkrétne miesto.

Mapa Beesafe

Realizácia projektu

BeeSafe - Bezpečné mesto je preventívny nástroj zberu dát, s cieľom určiť oblasti, kde sa ľudia necítia bezpečne. Dáva vedeniu mesta a polícii informácie a podklady pre vytvorenie bezpečnejšieho mesta.

Zavedenie platformy je rozdelené do nasledovných bodov:
  • Informačno-vzdelávacia kampaň
  • Aby vedenie mesta a polícia získali relevantný obraz o situácii v meste, je potrebné správne informovať obyvateľov a návštevníkov mesta a vyzvať ich k aktívnej účasti na projekte. Spolu tak prispejú k vytvoreniu bezpečnejšieho mesta pre život.

  • Zhromažďovanie údajov od občanov
  • V druhej časti projektu bude spoločnosť BeeSafe zhromažďovať údaje od občanov, ktorí aktívnym používaním mobilnej aplikácie BeeSafe presne označia miesta, v ktorých sa necítili bezpečne.

  • Mapa bezpečného mesta
  • V záverečnej časti projektu spoločnosť BeeSafe vyhodnotí získané údaje a pripraví Mapu bezpečného mesta.

Mac Beesafe

Ďalšie produkty BeeSafe

Beesafe

Original

Beesafe Original

Beesafe

Corporate

Beesafe Original

Beesafe

Senior

Beesafe Original

Napíšte nám

Juraja Slottu 4, 010 01 Zilina, Slovenska republika

+421 918 802 907

info@beesafe.me