BeeSafe
Bezpečné mesto

Spolu
za bezpečnejšie mesto

Na bezpečnosti v meste naozaj záleží, preto sa obraciame aj na ľudí, ktorí v ňom žijú. Naša bezpečnostná platforma funguje práve vďaka interakcii s tými, ktorí poznajú zákutia mesta najlepšie, jeho obyvatelia. Vieš v ktorej časti tvojho mesta je treba zvýšiť ostražitosť? Alebo poznáš také miesto, ktorému je lepšie sa vyhnúť? Povedz nám o ňom a daj podnet na zlepšenie samospráve.

Chcem prispieť k bezpečnejšiemu mestu

Prínos pre mesto

BeeSafe - Bezpečné mesto je jednoduchý nástroj pre aktívnu komunikáciu obyvateľov smerom k vedeniu mesta a k polícii. Predstavuje inovatívne riešenie, ktoré dokáže vo veľkej miere zefektívniť prácu mestskej polície a tiež napomáha vedeniu mesta podniknúť tie správne kroky. Výsledkom je mapa bezpečného mesta. Na základe získaných anonymných dát od obyvateľov a návštevníkov mesta, prináša živý obraz o bezpečnosti a dáva samospráve do rúk konkrétne možnosti zvýšenia bezpečnosti a kvality života v meste.

Ako vyzerá mapa bezpečného mesta?

Mapa bezpečného mesta

Výsledkom BeeSafe - Bezpečné mesto je aj vďaka aktívnej účasti obyvateľov Mapa bezpečného mesta. Z tejto mapy je možné určiť kde a kedy ľudia najviac vnímajú nebezpečenstvo a tiež o aký druh nebezpečenstva sa jedná. Na základe zhotovenej analýzy môže správa mesta a polícia podniknúť konkrétne kroky pre obmedzenie až úplné odstránenie takýchto oblastí. Riešenie problému môže byť v mnohých prípadoch veľmi jednoduché, či už pôjde o pridanie pouličnej lampy, správne nasmerovanie bezpečnostnej kamery alebo vyslanie policajnej hliadky v inkriminovanej dobe na konkrétne miesto.

Realizácia projektu

BeeSafe - Bezpečné mesto je preventívny nástroj zberu dát, s cieľom určiť oblasti, kde sa ľudia necítia bezpečne. Dáva vedeniu mesta a polícii informácie a podklady pre vytvorenie bezpečnejšieho mesta.
Zavedenie platformy je rozdelené do nasledovných bodov:

  • Informačno-vzdelávacia kampaň
  • Aby vedenie mesta a polícia získali relevantný obraz o situácii v meste, je potrebné správne informovať obyvateľov a návštevníkov mesta a vyzvať ich k aktívnej účasti na projekte. Spolu tak prispejú k vytvoreniu bezpečnejšieho mesta pre život.

  • Zhromažďovanie údajov od občanov
  • V druhej časti projektu bude spoločnosť BeeSafe zhromažďovať údaje od občanov, ktorí aktívnym používaním mobilnej aplikácie BeeSafe presne označia miesta, v ktorých sa necítili bezpečne.

  • Mapa bezpečného mesta
  • V záverečnej časti projektu spoločnosť BeeSafe vyhodnotí získané údaje a pripraví Mapu bezpečného mesta.

Chceš žiť v bezpečnejšom meste?

Napíš nám, radi ti povieme viac o našom smart bezpečnostnom riešení pre mestá.

Michal Cuka | Manager Obchodu