BeeSafe chráni Vašich zamestnancov pracujúcich v teréne a v nebezpečných oblastiach.

Čo je BeeSafe Corporate?

BeeSafe je inteligentná platforma, ktorá zabezpečuje monitorovanie osobnej bezpečnosti zamestnancov. Predvída krízové situácie a umožňuje tak efektívne zvyšovať bezpečnosť pracovného prostredia.

Automatické privolanie pomoci

BeeSafe sleduje aktivitu užívateľa prostredníctvom smartfónu, inteligentných hodiniek, či špecializovanej vysielačky. V prípade potreby automaticky privolá pomoc, a to aj v situácii, keď si obeť nevie pomoc privolať sama.


Jednoduchá integrácia

Výborne spolupracuje s už existujúcimi podnikovými systémami, softvérovými riešeniami a zariadeniami. BeeSafe používa štandardné otvorené protokoly pre komunikáciu, čo umožňuje jednoduchú integárciu.


Pohotovostný help desk

Centrálny panel je dostupný z akéhokoľvek zariadenia s webovým prehliadačom. Umožňuje komunikáciu počas stavu ohrozenia a poskytuje analytické a štatistické informácie, vrátane prehľadov používania a registra nebezpečných zón.


Komunikačný nástroj

Komunikácia “na jedno klikuntie.” Rozhranie pre textové správy a audio/video prenosy umožňuje rýchlu krízovú komunikáciu medzi zamestnancami, skupinami zamestnancov a helpdeskom.


Implementácia

BeeSafe je dodávaný ako prednastavené prostredie s webovým rozhraním a umožňuje dodatočnú konfiguráciu užívateľských práv. Webové rozhranie je responzívne a prístupné z rôznych typov zariadení.

Bezpečnostná aplikácia je upravená v závislosti od firemných procesov klienta a požiadavky zákazníka sú implementované ešte pred spustením platformy.

Systém pre sledovanie aktivít

Monitorovanie činnosti
BeeSafe umožňuje sledovanie aktivít v závislosti od polohy, času a činnosti zamestnancov, a poskytuje hlásenia o prednastavených aktivitách a dobe ohrozenia.

Optimalizácia procesov
Pracuje s časovým rozvrhom vykonávaných činností, čo zjednodušuje intergráciu so systémami riadenia podniku a otvára cestu pre ďalšie procesné analýzy a ich vývoj.
Výsledkom používania systému je aktívna mapa incidentov a nebezpečných zón, ktorá je silným nástrojom pre predchádzanie ďalším bezpečnostným rizikám.

Kontaktujte nás!

BeeSafe je vyvíjaný tímom odborníkov v oblasti IT a bezpečnosti. Za viac ako pätnásť rokov v priemysle sme už pracovali na bezpečnostných projektoch pre atómové elektrárne, viaceré svetové letiská a mnoho iných subjektov.


Michal Čuka | Manager Obchodu